Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
जलयुक्त शिवार अभियान २०१५ लातूर जिल्हा
 
जलयुक्त शिवार आराखडे -निलंगा
आनंदवाडी जाजनुर
आंबेवाडी जामगा
अंबुलगा लांबोटा
बेंडगा माकणी
बोटकुळ मसोबावाडी
चिंचोली निलंगा
दगडवाडी उमरगा
दापका पालापुर
गुंजर्गा सावनगीरा
गुराळ सिंदीजवळगा
हालगरा शिरसी
हालसी सोनखेड
हंचनाळ तागरखेडा
हंगरगा तळीखेड
हनमंतवाडी तांबरवाडी
होसुर  
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com