Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
जिल्हा प्रशासनाचे नाविन्यपुर्ण उपक्रम

लोकसहभागातून तलावातील गाळ काढणे अभियान

शिवरस्ते / शेतरस्ते पाणंदमुक्त कार्यक्रम

फेरफार अदालत

पुरवठा विषयक कामकाजातील पारदर्शकता - विशेष अभियान

सुलभ प्रमाणपत्र योजना

सुलभ प्रमाणपत्र योजना फलनिष्पत्ती

संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com