Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
Recruitment

तलाठी भरतीप्रक्रिया मे २०१४- अंतीम निवड यादी

तलाठी भरतीप्रक्रिया मे २०१४- कागदपत्रे पडताळणीकरीता पात्र उमेदवारांची यादी

तलाठी भरतीप्रक्रिया मे २०१४- गुणांची यादी

तलाठी भरतीप्रक्रिया मे २०१४- अंतिम उत्‍तर तालिका

अंपग प्रवर्गातील अपात्र उमेदवांराची यादी- तलाठी भरतीप्रक्रिया २०१४


जिल्‍हाधिकारी लातूर यांचे आस्‍थापनेवरील पदे भरती प्रक्रीया मे - २०१४.

लिपिक टंकलेखक भरतीप्रक्रिया मे२०१४- अंतीम निवड/ प्रतिक्षा यादी

लिपीक टंकलेखक भरतीप्रक्रिया मे २०१४- तात्‍पुरती निवड यादी

लिपिक टंकलेखक भरतीप्रक्रिया मे २०१४- गुणांची यादी

लिपिक टंक लेखक (मे २०१४)- सुधारीत उत्तर तालिका

लिपिक टंकलेखक व तलाठी पदासाठी भरतीप्रक्रिया मे-२०१४


--------------------------------------------
Latur District :: Recruitment
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com