Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
DISTRICT SUPPLY OFFICE

स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारकांची यादी

  अहमदपूर स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी  
  औसा स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी
  चाकूर स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी  
  देवणी स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी  
  जळकोट स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी
  लातूर स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी  
  निलंगा स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी
  रेणापूर स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी
  शिरुर अनंतपाळ
स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी
  उदगीर स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार यादी केरोसीन परवानाधारकांची यादी


Latur District :: Supply Dept.
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com