Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
पाणी टंचाई २०१४-१५

पाणी टंचाई कृती आराखडा (ग्रामीण) सन २०१४-१५

पाणी टंचाई २०१३-१४

पाणी टंचाई कृती आराखडा (ग्रामीण) सन २०१३-१४

पाणी टंचाई कृती आराखडा (नागरी ) सन २०१३-१४

तात्पुरत्या पूरक नळ योजना (मंजूर/नामंजूर)

नळ योजना विशेष दुरुस्ती (मंजूर/नामंजूर)

नवीन विंधन विहिरी (मंजूर/नामंजूर)

प्रादेशिक योजना २०१४

टंचाई अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मंजुरी / नामंजुरी देण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती

संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com