बंद

कोरोना विषाणू (कोविड-१९)

अनु क्रमांक दिनांक फाईल
1 १६ /०४/२०२१ पहा
2 १७ /०४/२०२१ पहा
3 १८/०४/२०२१ पहा
4 १९/०४/२०२१ पहा
5 २०/०४/२०२१ पहा
6 २१/०४/२०२१ पहा
7 २२/०४/२०२१ पहा
8 २३/०४/२०२१ पहा
9 २४/०४/२०२१ पहा
10 २५/०४/२०२१ पहा
11 २६/०४/२०२१ पहा
12 २८/०४/२०२१ पहा
13 २९/०४/२०२१ पहा
14 ३०/०४/२०२१ पहा
15 ०२/०५/२०२१ पहा
16 ०३/०५/२०२१ पहा
17 ०४/०५/२०२१ पहा
18 ०५/०५/२०२१ पहा
19 ०७/०५/२०२१ पहा

 

अनु क्रमांक                                   वर्णन                         पहा / डाउनलोड
कोव्हीड-१९ संसर्गाचा पादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे बाबत पहा
कोव्हीड-१९ संसर्गाचा पादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे बाबत पहा
3 रेमडिसिव्हीअर इंजेक्शन या औषधाची उपलब्धतता आणि वितरण व्यवस्था बाबत पहा
4 कोव्हीड-१९ संसर्गाचा पादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे बाबत पहा

अनु क्रमांक.                                     वर्णन                             पहा / डाउनलोड
अत्यावश्यक सेवेसाठीं संपर्क पहा 
अत्यावश्यक आरोग्य आधीकारी संपर्क पहा
लॉकडाउन कालवधी मध्ये अन्नधान्य वितरणाबाबत तात्काळ मदतीकरीत हेल्पलाईन पहा
स्वयंसेवी संस्थांना आपत्तीमध्ये  करावयाची मदत पहा
मुख्यमंत्री सहायता निधी  क्लिक करा
प्रतिबंधात्मक योजना   पहा 
 AEPS सुविधा उपलब्ध असलेल्या पोस्ट ऑफिस ची यादी पहा
अँटी कोरोना फोर्स पहा
लातूर जिल्ह्यात फौजदारी पक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ ची मुदत दि २०. ०४. २०२० ते दि ०३. ०५. २०२० पहा
१० सर्व जिल्हा नियंत्रण कक्ष संपर्क क्रमांक पहा

अनु क्रमांक                                   वर्णन                         पहा / डाउनलोड
सार्वजनिक जागरूकता कार्यसंघ  पहा
तालुका स्तरीय अधीकारी यांचा कामाची जबाबदारी  पहा
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग पहा
अधिकाऱ्यांची भूमिका पहा 
बँक मार्गदर्शक तत्त्वे पहा
घरातील विलंगीकरण कक्षाबाबत मार्गदर्शक सूचना पहा
जिल्ह्यतील बेघर ,भिकारी ,मनोरुगण यासाठीं प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत पहा
कोरोना आजाराबाबत अफवा पसरविणाऱ्यावर कारवाई बाबत पहा
जिल्ह्यतील दिव्यांग / मुले प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत पहा
१० सर्व दुकाने /आस्थापना(मेडिकल दुकाने / दवाखाने वगळून) सायं ५ वाजेपर्यंत उघडे ठेवणे बाबत पहा
११ सामाजिक /सेवाभावी संस्थेकडून देण्यात येणारे किट स्वीकारणे बाबत पहा
१२ समुपदेशक यांची सेवा अधिगृहीत आदेश पहा
१३ गरजू व्यक्तींना अन्न धान्य ,जेवणाचे वाटप करताना फोटो/ व्हिडिओ/ चित्रीकरण करण्यास मनाई पहा
१४ परराज्यातील / परजिल्यातील येणाऱ्या व्यक्तीचा संदर्भात करावयाचा कार्यवाही बदल पहा
१५ नियमित बाजार वेळापत्रक पहा
१६ लातूर जिल्ह्यात अडकलेल्या परराज्यातील / परजिल्यातील नागरिक ज्यांना स्वगृही जायचे आहे त्यांचे थर्मल सकॅनिंग करणे बाबत पहा