बंद

जिल्हाधिका-यांची यादी

 

image

मा. श्रीमती. वर्षा ठाकूर – घुगे (भा.प्र.से)
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, लातूर्
महाराष्ट्र् राज्य,भारत -413512

पदभार घेतल्याचा दिनांक- 22-07-2023

जिल्हाधिका-यांची यादी:

अ.क्र. नाव पासून पर्यंत
 1 श्री एस एस हुसैन, आयएएस 16.08.1982  03.06.1985
 2 श्री उमेशचंद्र सारंगी, आयएएस  03.06.1985  09.06.1988
3 श्री जयंत कवळे, आयएएस 09.06.1988 08.09.1989
4 श्री मोहन फडतारे, आयएएस 08.09.1989 12.07.1991
5 श्री प्रवीणसिंह परदेसी 22.07.1991 22.05.1995
6 श्री अरविंद कुमार, आयएएस 22.05.1995 21.01.1996
7 डॉ.शैलेशकुमार शर्मा, आयएएस 22.01.1996 03.11.1997
8 डॉ.महेश शुक्ला, आयएएस 04.11.1997 20.11.1999
9 श्री राजीव जलोटा, आयएएस  21.11.1999  25.07.2003
10 डॉ. कृष्णा लव्हेकर, आयएएस  26.07.2003  20.04.2006
11 श्री एम जी. मँडूके, (इन्चार्ज)  20.04.2006  12.05.2006
12 श्री राजीवकुमार मित्तल, आयएएस  12.05.2006  19.05.2007
13 श्री एकानाथ डवले, आयएएस  19.05.2007  13.06.2011
14 डॉ. विपिन शर्मा, आयएएस  13.06.2011  02.08.2014
15  श्री. पांडूरंग पोले, आयएएस  02.08.2014  29.04.2017
16 श्री. जी. श्रीकांत,आयएएस 29.04.2017 10.12.2020
17 श्री. पृथ्वीराज बी .पी ,आयएएस 10.12.2020 22-07-2023