दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
समुदाय आरोग्य अधिकारी पद पात्र उमेदवारांची यादी उस्मानाबाद जिल्हा-२०१९ 12/07/2019 डाउनलोड(3 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी पद पात्र उमेदवारांची यादी नांदेड जिल्हा -२०१९ 12/07/2019 डाउनलोड(7 MB)
समुदाय आरोग्य अधिकारी पद पात्र उमेदवारांची यादी लातूर जिल्हा -२०१९ 12/07/2019 डाउनलोड(5 MB)
तहसिलदार संवर्गाची दिनांक 01.01.2004 ते 31.12.2010 ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 05/07/2019 डाउनलोड(905 KB)
पूर प्रतिसाद कार्यप्रणाली २०१९ 03/07/2019 डाउनलोड(2 MB)
यात्रा प्रमाणित कार्यप्रणाली २०१९ 03/07/2019 डाउनलोड(291 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा २०१९ 03/07/2019 डाउनलोड(2 MB)
राष्ट्रिय फिरते वैद्यकीय पथक 15/06/2019 डाउनलोड(3 MB)
दैनिक पर्जन्यमान अहवाल जिल्हा लातूर 20/07/2019 डाउनलोड(544 KB)
राष्ट्रीय तंबाकु नियंत्रण कार्यक्रम – तंबाकु नियंत्रण कायदा 2003 26/04/2019 डाउनलोड(3 MB)