बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 कलम 4 अन्वये प्रसिध्द करावयाची माहिती 13/05/2024 पहा (728 KB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ झेरॉक्स प्रति व इतर अनुषंगिक बाबी ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (773 KB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ व्हिडिओग्राफी करण्याकरिता व्हिडिओ कॅमेरामनसह भाडेतत्त्वावर पुरवठा करणे बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (3 MB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ लेखन सामग्री व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (4 MB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ पोस्टर बॅनर स्टिकर प्रमाणपत्र व इतर अनुषंगिक बाबी पुरवठा करणे बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (4 MB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ हमाल पुरवठा बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (3 MB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ जीपीएस व इतर अनुषंगिक बाबी भाडेतत्त्वावर पुरवठा करणे बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (4 MB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ डीटीपी करून छपाई व मतदान केंद्रावर आवश्यक साहित्य छपाई करून पुरवठा करणे बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (4 MB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (4 MB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ संगणक व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (3 MB)
४१-लातूर लोकसभा २०२४ (अजा ) मतदार संघ सीसीटीव्ही व इतर अनुषंगिक बाबी भाडे तत्त्वावर पुरवठा करणे बाबत ई -निविदा कार्यारंभ आदेश 12/04/2024 पहा (3 MB)