बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर जिल्‍हयाच्‍या संकेत स्‍थळावर रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलाव/गाव तलाव करीता संपादीत करण्‍यात आलेल्‍या जमिनीचा मावेजा मा.न्‍यायालयाचे आदेशानूसार निधी मागणी करावयाच्‍या प्रलंबित प्रकरणाची प्रसिध्‍द करण्‍यात बाबत 28/02/2023 पहा (5 MB)
सेतू सुविधा केंद्र चालविण्‍याकरीता बुट -व्‍हेंडर निवड करणे बाबत ई-निविदा सुचना प्रसिध्‍दी 24/02/2023 पहा (266 KB)
ज़िल्हा वार्षिक योजना अंतर्तगत अत्यावश्यक औषधी व साहित्याच्या खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि २४-२-२३ ते ३-३-२३ 24/02/2023 पहा (469 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अत्यावश्यक औषधी व साहित्याचे दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि २३-०२-२३ ते २-३-२३ 23/02/2023 पहा (434 KB)
सेतू संस्‍था लातूर ई-निविदा बाबत दिनांक 31.01.2023 रोजी Pre-Bid मिटींग इतिवृत 20/02/2023 पहा (1 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची नव्‍याने नियुक्‍तीसाठी निवड प्रक्रिया सुरुकरणे बाबत 02/02/2023 पहा (914 KB)
आरोग्‍य विभागातंर्गत जेवण पुरवठयाबाबतची ई-निविदा नोटीस 02/02/2023 पहा (293 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत NPHCE अंतर्गत फिजीओथेरपि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत प्रारंभ 19/01/2023 पहा (455 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत STEMI Project राबविण्याकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि ०९-१-२३ ते दि १६-०१-२३ पर्यंत 10/01/2023 पहा (421 KB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावश्यक औषधे खरेदी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि १०-१-२३ ते दि १७-०१-२३ पर्यंत 10/01/2023 पहा (424 KB)