बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
कोतवाल भरती परीक्षा दि ०३. ०९. २०२३ प्राथमिक उत्तरतालिका 03/09/2023 पहा (182 KB)
ग्रामसाधन व्‍यक्‍ती यांचे नियुक्‍तीसाठी जाहीरात 31/08/2023 पहा (1 MB)
तात्पुरत्या स्वरूपात विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदासाठी अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 29/08/2023 पहा (717 KB)
Regarding the release of the list of qualified and ineligible candidates for the interview on 28th August 2023 for the post of Special Assistant Public Prosecutor on provisional basis. 25/08/2023 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधिनस्त असलेल्या रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक औषधी व साहित्य खरेदीकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ 11/08/2023 पहा (1,021 KB)
राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधिनस्त असलेल्या रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक औषधी व साहित्य खरेदीकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दि १०-८-२३ ते २२-८-२३ 18/08/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर येथील औषधी भांडारात रोजंदारी तत्त्वावर औषधी साठा उचलठेव करणेकरीता मनुष्यबळ उपलब्ध करणेकरीता अर्ज सादर करणेबाबत प्रारंभ दि १८-८-२३ ते २८-८-२३ पर्यंत 18/08/2023 पहा (516 KB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अंतर्गत असलेल्या आरोग्य संस्थेकरिता लागणाऱ्या आवश्यक औषधाचे दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दि १८-८-२३ ते २८-८-२३ पर्यंत 18/08/2023 पहा (1 MB)
NPCDCS अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अंतर्गत असलेल्या आरोग्य संस्थेकरिता लागणाऱ्या आवश्यक औषधाचे दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दि १८-८-२३ ते २८-८-२३ पर्यंत 21/08/2023 पहा (1 MB)
शुद्धिपत्रक कोतवाल भरती २०२३ ता.लातूर 21/08/2023 पहा (535 KB)