बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती -2020 अंतिम निवड यादी दिनांक 13.07.2021 13/07/2021 पहा (667 KB)
कंत्राटी विधी अधि‍कारी या पदासाठी मुलाखत दिनांक- 09.07.2021 30/06/2021 पहा (861 KB)
नवीन अग्निशमन यंत्र खरेदी व रिफिलिंगसाठीची ई-निविदा 22/06/2021 पहा (323 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर येथील विविध कार्यलयीन विभागासाठी संगणक व प्रिंटर साठी लागणारे (सुटे भाग ) साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 15/06/2021 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर येथील विविध कार्यलयीन विभागासाठी स्टेशनरी साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 15/06/2021 पहा (2 MB)
२३५-लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या मतदारांची यादी 10/06/2021 पहा (8 MB)
२३४-लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या मतदारांची यादी 10/06/2021 पहा (3 MB)
उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास संगणक साहित्य, टोनररिफिलिंग व इतर संगणकीय दुरुस्ती व किरकोळ वस्तूचा पुरवठा कामाचे दरपत्रक सादर करणेबाबत चे ई. दरपत्रक लातूर मंडळ 04/06/2021 पहा (1 MB)
माहे जून -ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRFच्या तरतुदी नुसार पात्र निलंगा तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 27/05/2021 पहा (10 MB)
माहे जून -ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRFच्या तरतुदी नुसार पात्र अहमदपुर तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 27/05/2021 पहा (7 MB)