बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत माता व बाल संगोपन कार्यक्रम करीता लागणाऱ्या औषधी व साहित्याचे खरेदी करीता दरपत्रके सादर करणेबाबत प्रारंभ दि ०२-११-२२ ते दि १०-११-२२ पर्यंत 02/11/2022 पहा (309 KB)
लातूर जिल्‍हयातील अनुकंपा उमेदवारांची वर्ग 3 व वर्ग 4 (गट क व गट ड) संवर्गाची सामाईक प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत 02/11/2022 पहा (4 MB)
लातूर जिल्‍हयातील अनुकंपा उमेदवारांची वर्ग 3 व वर्ग 4 (गट क व गट ड) संवर्गाची सामाईक प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत. 02/11/2022 पहा (4 MB)
दि.01 01 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 02/11/2022 पहा (180 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी- मतदार नोंदणी अधिनियम १९६० चे कलम ३१(४) अन्‍वये वर्तमानपत्रातील नोटीसीची व्दितीय पुर्नप्रसिध्‍दी 25/10/2022 पहा (713 KB)
राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती 17/10/2022 पहा (430 KB)
जिल्हा सामाजिक आर्थिक समालोचन 2022 18/10/2022 पहा (3 MB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी- पहिल्या अनुसुचीबाबत शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत 14/10/2022 पहा (641 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ- मतदार नोंदणी अधिनियम,1960 च्या नियम 31(4) नुसार वर्तमानपत्रातील नोटीसीची प्रथम पुनर्प्रसिद्धी. (दिनांक 01/10/2022 ते दिनांक 07/11/2022) 14/10/2022 पहा (658 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जननि शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत गरोदर माता करता लागणाऱ्या प्रयोगशाळा रसायने व साहित्य खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दि ११-१०-२२ तर दि १८-१०-२२ 11/10/2022 पहा (314 KB)