दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 18.10.२०१९ -3 (234-लातूर ग्रामीण ) 19/10/2019 पहा (9 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 15.10.२०१९ -2 (235-लातूर शहर ) 15/10/2019 पहा (7 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 14.10.२०१९ -2 (236-अहमदपूर ) 14/10/2019 पहा (6 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 11.10.२०१९ -1 (236-अहमदपूर ) 15/10/2019 पहा (7 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 14.10.२०१९ -2 (234-लातूर ग्रामीण ) 15/10/2019 पहा (10 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 11.10.२०१९ -1 (235-लातूर शहर ) 11/10/2019 पहा (9 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 11.10.२०१९ -1 (235-लातूर शहर ) 11/10/2019 पहा (10 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 10.10.२०१९ -1 (234-लातूर ग्रामीण ) 10/10/2019 पहा (2 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 10.10.२०१९ -1 (234-लातूर ग्रामीण ) 10/10/2019 पहा (10 MB)
तलाठी भरती प्रक्रिया-2019 शुध्दीपत्रक 20/09/2019 पहा (448 KB)