बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
जाहीर इ-लिलाव सूचना जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्धी करणे बाबत 15/06/2022 पहा (851 KB)
आरक्षण व सोडत बाबतचे जाहीर प्रकटन प्रसिध्‍द करणेेबाबत २०२२ 15/06/2022 पहा (117 KB)
दरपत्रक प्रदर्शित करणे बाबत 15/06/2022 पहा (405 KB)
नगरपरिषद उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा नगरपंचायत रेणापूर सुधारित अंतिम प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२ अंतिम प्रभाग रचना नमुना 7ब चे आदेश व अनुसूची दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजीच्या पाच दैनिकात प्रसिद्ध करणे बाबत 09/06/2022 पहा (3 MB)
मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधीकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्‍या आदेशानुसार लातूर जिल्‍ह्यातील महसूल सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2022 रोजीची स्थितीदर्शक सुधारित प्रारुप ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 09/06/2022 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उपसंचालक आरोग्य सेवा लातूर या कार्यालयाची दरपत्रक व जाहिरात आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 09/06/2022 पहा (817 KB)
संगणक व स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी साठी दरपत्रक 23/05/2022 पहा (513 KB)
राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण योजना निवड , प्रवर्ग, वर्ष निहाय यादी सन 2018-2021 11/05/2022 पहा (8 MB)
राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण योजना निवड , प्रवर्ग, वर्ष निहाय यादी सन 2021- 2022 11/05/2022 पहा (6 MB)
राज्यातील माहे एप्रिल-2020 ते माहे मार्च- 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व नवनिर्मित अशा एकूण 207 नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- 2022 प्रसिद्ध करणे बाबत (नगर परिषद उदगीर अहमदपूर निलंगा औसा व नगर पंचायत रेणापूर) 11/05/2022 पहा (1 MB)