बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्‍हा पुुुुुुरवठा कार्यालयाची माहिती प्रसिध्‍दी 14/01/2021 पहा (492 KB)
नगर पंचायत ि‍शिरुर अनंतपाळ सार्वत्रिक ि‍निवडणूक 2020 अंतीम प्रभाग रचना अधिसूचना आदेश व परिशिष्‍ट -२ प्रसिध्‍द करणे बाबत 30/12/2020 पहा (404 KB)
नगर पंचायत जळकोट सार्वत्रिक ि‍निवडणूक 2020 अंतीम प्रभाग रचना अधिसूचना आदेश व परिशिष्‍ट -२ प्रसिध्‍द करणे बाबत 30/12/2020 पहा (383 KB)
नगर पंचायत देवणी सार्वत्रिक ि‍निवडणूक 2020 अंतीम प्रभाग रचना अधिसूचना आदेश व परिशिष्‍ट -२ प्रसिध्‍द करणे बाबत 30/12/2020 पहा (306 KB)
नगर पंचायत चाकूर सार्वत्रिक ि‍निवडणूक 2020 अंतीम प्रभाग रचना अधिसूचना आदेश व परिशिष्‍ट -२ प्रसिध्‍द करणे बाबत 30/12/2020 पहा (346 KB)
नगरपंचायत प्रारूप प्रभाग रचना अधिसूचना व अनुसूची 18/11/2020 पहा (5 MB)
अंतिम लातूर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 03/09/2020 पहा (6 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRFच्या तरतुदी नुसार पात्र निलंगा तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 4 टप्पा 11/08/2020 पहा (1 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRFच्या तरतुदी नुसार पात्र औसा तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 4 टप्पा 11/08/2020 पहा (1 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRFच्या तरतुदी नुसार पात्र शिरुरअनंतपाळ तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 4 टप्पा 10/08/2020 पहा (2 MB)