बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना 28/04/2021 पहा (63 KB)
लातूर जिल्‍हयातील संस्‍थात्‍मक अलगीकरण/विलगीकरण कक्षात भरती करण्‍यात येणा-या रुग्‍णांना डायट प्‍लॅन नुसार आहार पुरवठा करणेकरिता ई-निविदा सुचना क्र. १/२०२१-२२ 20/04/2021 पहा (406 KB)
लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ लातूर ( नगर रचनाकार विभाग) लातूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ लातूर ( नगर रचनाकार विभाग)
उपसंचालक आरोग्य सेवा लातूर शासकीय स्टेशनरी खरेदी दरपत्रक 12/04/2021 पहा (4 MB)
औषधी व साहित्याचे दरपत्रक सादर करणे बाबत 20/03/2021 पहा (658 KB)
कोविड -१९ अंतर्गत कंत्राटी पद्धतिने थेट मुलाखतीची जाहिरात 26/03/2021 पहा (924 KB)
कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती -२०२० पात्र/अपात्र उमदेवारांची यादी 24/03/2021 पहा (4 MB)
कामाचा ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ होत असेल She-Box या तक्रार निवारण प्रणाली वर नोंद करावी कामाचा ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ होत असेल She-Box या तक्रार निवारण प्रणाली वर नोंद करावी
मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधिकरण, मुंबई (मॅट) येथील मुळ अर्ज क्र. 354/15 मधील निर्णयाच्‍या व शासनाच्‍या आदेशाच्‍या अनुपालनार्थ लातूर जिल्‍ह्यातील तलाठी संवर्गाची विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा व महसूल अर्हता परिक्षा नियमांचे आधारे पदोन्‍नतीसाठीची दिनांक 01.01.2020 पर्यंतची सामाईक अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी 23/03/2021 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आवश्यक साहित्याचे दरपत्रक सादर करणे बाबत 16/03/2021 पहा (1 MB)