दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
दैनिक पर्जन्यमान अहवाल जिल्हा लातूर 19/09/2019 पहा (599 KB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ 21/08/2019 पहा (308 KB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (543 KB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (84 KB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (1 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (9 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (970 KB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (2 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (897 KB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (3 MB)