दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 10.10.२०१९ -1 (234-लातूर ग्रामीण ) 10/10/2019 पहा (10 MB)
तलाठी भरती प्रक्रिया-2019 शुध्दीपत्रक 20/09/2019 पहा (448 KB)
तलाठी भरती प्रक्रिया-2019 च्या अनुषंगाने तात्पुरती यादी 20/09/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक छोटी हत्यारे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 18-09-19 ते 25-09-19 20/09/2019 पहा (440 KB)
शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालय ,लातूर येथी औषध निर्माता कंत्राटी पद्धतीने रिक्त्त पदाचा भरतीसाठी सूचना 20/09/2019 पहा (610 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरितालागणार्याी अत्यावषक किट खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 16-09-19 12/09/2019 पहा (507 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत असंसर्गजन्य रोग उपचारकरितालागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 18-09-19 12/09/2019 पहा (437 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयकरिता तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साहित्या खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 18-09-19 12/09/2019 पहा (434 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरिता लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 18-09-19 12/09/2019 पहा (436 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयकरिता सुरक्षित गर्भपात करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 18-09-19 12/09/2019 पहा (413 KB)