दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम,२०१५ कलम 3 नुसार आवश्यक माहिती 22/03/2018 डाउनलोड(351 KB)
राजपत्रित अधिकारी महासंघ 01/03/2018 डाउनलोड(400 KB)
स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी 01/03/2018 डाउनलोड(101 KB)
शस्त्र परवानाधारकांची यादी 01/03/2018 डाउनलोड(162 KB)
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक सुट्ट्या २०१८ 01/01/2018 डाउनलोड(218 KB)
नागरिकांची सनद 17/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
महाराष्ट्र जनगणना २०११ 17/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
लातूर जनगणना २०११ 17/03/2018 डाउनलोड(63 KB)
जिल्ह्याची माहिती 16/04/2017 डाउनलोड(207 KB)
लातूर जिल्हा स्ठानिक सुट्ट्या २०१८ 09/01/2018 डाउनलोड(63 KB)