बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRFच्या तरतुदी नुसार पात्र शिरुरअनंतपाळ तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 06/06/2020 पहा (7 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र रेणापुर तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 06/06/2020 पहा (7 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र औसा तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 06/06/2020 पहा (10 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र चाकूर तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 06/06/2020 पहा (8 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र निलंगा तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 05/06/2020 पहा (9 MB)
माहे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र जळकोट तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी 10/08/2020 पहा (4 MB)
-:आत्मनिर्भर लातूर :-लातूर जिल्ह्यातील उद्योजकाकडून कामगार मागणीचा तपशील -:आत्मनिर्भर लातूर :-लातूर जिल्ह्यातील उद्योजकाकडून कामगार मागणीचा तपशील
-: आत्मनिर्भर लातूर :- सर्वेक्षण (Survey) – लातूर जिल्ह्यामधील स्थानिक लोकांची व पुणे, मुंबई किंवा इतर भागातून आलेल्या व Lockdown मुळे परत न जावू शकत असल्यामुळे इथेच काम करू इच्छित असणाऱ्या कामगारांची माहिती . सर्वेक्षण (Survey) - लातूर जिल्ह्यामधील स्थानिक लोकांची व पुणे, मुंबई किंवा इतर भागातून आलेल्या व Lockdown मुळे परत न जावू शकत असल्यामुळे इथेच काम करू इच्छित असणाऱ्या कामगारांची नोंद .
पीक कर्ज मागणीसाठी भरावयाचा अर्ज :-2020-21( जिल्हा लातूर ) पीक कर्ज मागणीसाठी भरावयाचा अर्ज :-2020-21
Covide-19 अत्यावश्यक सेवेसाठीं संपर्क 30/03/2020 पहा (71 KB)