दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (3 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (2 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (2 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (2 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप विकास केंद्र नकाशा 24/07/2019 पहा (875 KB)
तहसिलदार संवर्गाची दिनांक 01.01.2004 ते 31.12.2010 ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 05/07/2019 पहा (905 KB)
पूर प्रतिसाद कार्यप्रणाली २०१९ 03/07/2019 पहा (2 MB)
यात्रा प्रमाणित कार्यप्रणाली २०१९ 03/07/2019 पहा (291 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा २०१९ 03/07/2019 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय तंबाकु नियंत्रण कार्यक्रम – तंबाकु नियंत्रण कायदा 2003 26/04/2019 पहा (3 MB)