बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
237-लातूर लोकसभा मतदार संघातील मतदान केंद्राची यादी 29/11/2023 पहा (6 MB)
236-लातूर लोकसभा मतदार संघातील मतदान केंद्राची यादी 29/11/2023 पहा (7 MB)
235-लातूर लोकसभा मतदार संघातील मतदान केंद्राची यादी 29/11/2023 पहा (5 MB)
234-लातूर लोकसभा मतदार संघातील मतदान केंद्राची यादी 28/11/2023 पहा (5 MB)
पशुसंवर्धन विभागाच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना राबविण्याबाबत 09/11/2023 पहा (2 MB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2023-24 अंतर्गत लातूर जिल्हयातील 2 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथ पुरविणेबाबतची सुटदर मागणी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे बाबत. 09/11/2023 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत Dental Consumables खरेदी करण्यासाठी दर पत्रके सादर करणेबाबत प्रारंभ दि २३-१०-२३ ते ३१-१०-२३ 23/10/2023 पहा (2 MB)
महात्‍मा नरेगा अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करिता पॅनलवर निवड केलेल्‍या साधन व्‍यक्‍तींची माहिती 23/10/2023 पहा (745 KB)
अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका (मानधनी ) भरती २०२३ 18/10/2023 पहा (5 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नवीन प्रशासकी इमारत येथील उपहारगृहाची ई-निविदा बाबत तारीख वाढले बाबत 09/10/2023 पहा (373 KB)