बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हाधिकारी लातूर जिल्हाधिकारी लातूर dmlatur-mh[at]gov[dot]in 02382-224001 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही अप्पर जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी 02382-224201 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही निवासी उप जिल्हाधिकारी निवासी उप जिल्हाधिकारी 02382-223234 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) 02382-220204 जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही उप जिल्हाधिकारी (पुरवठा) उप जिल्हाधिकारी (पुरवठा) 02382-223506 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) 02382-222362 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन 02382-220204 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी (पूर्णा) उपजिल्हाधिकारी (पूर्णा) 02382-220204 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर.
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी 02382-243234 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड, लातूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही उप चिटणीस उप चिटणीस 02382-223234 नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, बार्शी रोड लातूर.