बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत STEMI Project राबविण्याकरिता अत्यावश्यक औषधे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि ०९-१-२३ ते दि १६-०१-२३ पर्यंत 10/01/2023 पहा (421 KB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावश्यक औषधे खरेदी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि १०-१-२३ ते दि १७-०१-२३ पर्यंत 10/01/2023 पहा (424 KB)
माहे जुन ते ऑगस्‍ट २०२२ या कालावधीत सततच्‍या पावसांमुळे ३३ % पेक्षा जास्‍त नुकसान झालेल्‍या बाधित शेतक-यांची PDF यादी तह का चाकूर 02/01/2023 पहा (8 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्य अधिनस्थ आरोग्य संस्था करिता सोबत जोडलेल्या विनिर्देशन नुसार लॅब Consumable साधनसामुग्री पुरवठा करणेबाबत 02/01/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा क्षयरोग केंद्र लातूर येथील क्षयरुग्णांसाठी आवश्यक असणारे छपाई करणेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत 24/11/2022 पहा (564 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ- प्रारूप मतदार यादी २०२२ (भागनिहाय) औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ- प्रारूप मतदार यादी २०२२ (भागनिहाय)
लातूर जिल्‍हयातील अनुकंपा उमेदवारांची वर्ग 3 व वर्ग 4 (गट क व गट ड) संवर्गाची सामाईक प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत 02/11/2022 पहा (4 MB)
लातूर जिल्‍हयातील अनुकंपा उमेदवारांची वर्ग 3 व वर्ग 4 (गट क व गट ड) संवर्गाची सामाईक प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत. 02/11/2022 पहा (4 MB)
दि.01 01 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 02/11/2022 पहा (180 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी- मतदार नोंदणी अधिनियम १९६० चे कलम ३१(४) अन्‍वये वर्तमानपत्रातील नोटीसीची व्दितीय पुर्नप्रसिध्‍दी 25/10/2022 पहा (713 KB)