इतर

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
राष्ट्रीय तंबाकु नियंत्रण कार्यक्रम – तंबाकु नियंत्रण कायदा 2003 26/04/2019 डाउनलोड(3 MB)
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017- लाभार्थ्यांचीयादी दि.17.5.18 लाभार्थ्यांची यादी
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ कलम ३ नुसार आवश्यक माहिती 22/03/2018 डाउनलोड(1 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम,२०१५ कलम 3 नुसार आवश्यक माहिती 22/03/2018 डाउनलोड(351 KB)
राजपत्रित अधिकारी महासंघ 01/03/2018 डाउनलोड(400 KB)
स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी 01/03/2018 डाउनलोड(101 KB)
शस्त्र परवानाधारकांची यादी 01/03/2018 डाउनलोड(162 KB)