बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
मतदार यादी छपाई ई-निवादा बाबत. 28/09/2023 पहा (4 MB)
महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत साधन व्‍यक्‍ती वैध उमेदवारांनी मुलाखतीकरीता उपस्थित रहाणे बाबत. 28/09/2023 पहा (266 KB)
विधानसभा मतदारसंघ निहाय प्रारुप मतदान केंद्रांची यादी 25/09/2023 पहा (9 MB)
वाहन भाडे तत्वाववर घेणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबतचे जाहीर प्रगटनाची जाहीर प्रसिध्दी 25/09/2023 पहा (4 MB)
वाळूचा फेरलिलाव अंतिम दि. २६.०९.२०२३ 14/09/2023 पहा (463 KB)
कोतवाल पदाची अंतिम निवड यादी औसा 08/09/2023 पहा (1 MB)
कोतवाल परीक्षा तात्पुरती निवड यादी निलंगा 05/09/2023 पहा (749 KB)
कोतवाल परीक्षा तात्पुरती निवड यादी शिरूरअनंतपाळ 05/09/2023 पहा (291 KB)
कोतवाल परीक्षा तात्पुरती निवड यादी देवणी 05/09/2023 पहा (272 KB)
कोतवाल भरती 2023 उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी-औसा 05/09/2023 पहा (4 MB)