बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
दरपत्रक संंकेत स्‍थळावर प्रदर्शित करणे बाबत. 16/05/2023 पहा (1 MB)
नियतकालीक बदल्‍या /अनियतकालीक बदल्‍या २०२३ बदलीीपात्रकर्मचारी विनंती, अर्ज व रिक्‍त पदाची माहिती प्र‍सिध्‍द करणेबाबत 10/05/2023 पहा (7 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अंतर्गत झेरॉक्सचे दरपत्रक प्रसिध्द करणे बाबत 10/05/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय अंतर्गत प्रिंटरचे टोनर ड्रमचे दरपत्रक प्रसिध्द करणे बाबत 10/05/2023 पहा (1 MB)
लातूर जिल्ह यातील ग्रामीण भागात पिण्यायचे पाण्यारची टंचाईग्रस्ती गावात/वाडयात ट्रक/टँकरनेपाणी पुरवठा करणे.ई-निविदा प्रसिध्दी 28/04/2023 पहा (408 KB)
लातूर जिल्‍हयाच्‍या संकेत स्‍थळावर रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलाव/गाव तलाव करीता संपादीत करण्‍यात आलेल्‍या जमिनीचा मावेजा मा.न्‍यायालयाचे आदेशानूसार निधी मागणी करावयाच्‍या प्रलंबित प्रकरणाची प्रसिध्‍द करण्‍यात बाबत 28/02/2023 पहा (5 MB)
सेतू सुविधा केंद्र चालविण्‍याकरीता बुट -व्‍हेंडर निवड करणे बाबत ई-निविदा सुचना प्रसिध्‍दी 24/02/2023 पहा (266 KB)
ज़िल्हा वार्षिक योजना अंतर्तगत अत्यावश्यक औषधी व साहित्याच्या खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि २४-२-२३ ते ३-३-२३ 24/02/2023 पहा (469 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अत्यावश्यक औषधी व साहित्याचे दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि २३-०२-२३ ते २-३-२३ 23/02/2023 पहा (434 KB)
सेतू संस्‍था लातूर ई-निविदा बाबत दिनांक 31.01.2023 रोजी Pre-Bid मिटींग इतिवृत 20/02/2023 पहा (1 MB)