बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
नगरपरिषद/नगरपंचायत उदगीर , रेणापूर आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ 26/07/2022 पहा (87 KB)
जि.प.पं.स.सार्व.निवडणूक-२०२२ सुधारित आरक्षण सोडतीचे जाहीर प्रकटन प्रसिध्‍द करणेबाबत 26/07/2022 पहा (289 KB)
जिल्‍हा नियोजन कार्यालय लातूर या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचा-यांचे त्रैमासिक 24 Q Form no.16 ची कार्यवाही व खाजगी खातेदाराच्‍या नावावर वर्ग करुन TDS Return इत्‍यादी ची कार्यवाही करण्‍यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 20/07/2022 पहा (970 KB)
जिपपंस मतदार यादी बाबतची सुचना प्रसिध्‍द करणेबाबत 20/07/2022 पहा (18 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्य अधिनस्थ आरोग्य संस्था करिता सोबत जोडलेल्या विनिर्देशन नुसार औषधाचे 11/07/2022 पहा (373 KB)
जाहीर ई-दरपत्रक बाबत 12/07/2022 पहा (1 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर स्टेशनरी दरपत्रक मागविणे बाबत 29/06/2022 पहा (2 MB)
जाहीर इ-लिलाव सूचना जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्धी करणे बाबत 15/06/2022 पहा (851 KB)
आरक्षण व सोडत बाबतचे जाहीर प्रकटन प्रसिध्‍द करणेेबाबत २०२२ 15/06/2022 पहा (117 KB)
दरपत्रक प्रदर्शित करणे बाबत 15/06/2022 पहा (405 KB)