बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा शल्य चिकित्सक ,लातूर वस्तू खरेदी साठी दरपत्रक सादर करणे बाबत 16/09/2021 पहा (395 KB)
दरपत्रक मागविणेबाबत 21/09/2021 पहा (620 KB)
ई निवीदा नगर पालिका प्रशासन विभाग ,जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर 16/09/2021 पहा (782 KB)
235- लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघातील छायाचित्र नसलेल्यार मतदारांची नावे 27/08/2021 पहा (7 MB)
234 – लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील छायाचित्र नसलेल्यार मतदारांची नावे 27/08/2021 पहा (3 MB)
कंत्राटी विधी अधिकारी पदभरती -2020 अंतिम निवड यादी दिनांक 13.07.2021 13/07/2021 पहा (667 KB)
कंत्राटी विधी अधि‍कारी या पदासाठी मुलाखत दिनांक- 09.07.2021 30/06/2021 पहा (861 KB)
नवीन अग्निशमन यंत्र खरेदी व रिफिलिंगसाठीची ई-निविदा 22/06/2021 पहा (323 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर येथील विविध कार्यलयीन विभागासाठी संगणक व प्रिंटर साठी लागणारे (सुटे भाग ) साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 15/06/2021 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर येथील विविध कार्यलयीन विभागासाठी स्टेशनरी साहित्य खरेदीसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 15/06/2021 पहा (2 MB)