बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ- प्रारूप मतदार यादी २०२२ (भागनिहाय) औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ- प्रारूप मतदार यादी २०२२ (भागनिहाय)
लातूर जिल्‍हयातील अनुकंपा उमेदवारांची वर्ग 3 व वर्ग 4 (गट क व गट ड) संवर्गाची सामाईक प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत 02/11/2022 पहा (4 MB)
लातूर जिल्‍हयातील अनुकंपा उमेदवारांची वर्ग 3 व वर्ग 4 (गट क व गट ड) संवर्गाची सामाईक प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत. 02/11/2022 पहा (4 MB)
दि.01 01 2023 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 02/11/2022 पहा (180 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी- मतदार नोंदणी अधिनियम १९६० चे कलम ३१(४) अन्‍वये वर्तमानपत्रातील नोटीसीची व्दितीय पुर्नप्रसिध्‍दी 25/10/2022 पहा (713 KB)
राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती 17/10/2022 पहा (430 KB)
जिल्हा सामाजिक आर्थिक समालोचन 2022 18/10/2022 पहा (3 MB)
माहे जुन ते ऑगस्_ट २०२२ या कालावधीत गोगलगाय शंखी च्_या प्रादूर्भावामुळे बाधित शेतकरी यांना अनुदान वाटप 12/10/2022 पहा (876 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी प्रमाणित शिक्षण संस्‍थाची यादी उपलब्‍ध करुन देणे बाबत. 12/10/2022 पहा (9 MB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ नोंदणी माध्‍यमिक शाळेपेक्षा कमी स्‍तर नसलेल्‍या शिक्षण संस्‍थांची यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत 12/10/2022 पहा (6 MB)