बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा मंजूर विकास केंद्र नकाशा 26/11/2019 पहा (903 KB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा मंजूर विकास केंद्र नकाशा 26/11/2019 पहा (2 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा मंजूर विकास केंद्र नकाशा 26/11/2019 पहा (977 KB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा मंजूर विकास केंद्र नकाशा 26/11/2019 पहा (1 MB)
लातूर महानगरपालिका परीघस्त क्षेत्रासाठीचा मंजूर विकास केंद्र नकाशा 26/11/2019 पहा (381 KB)
नविन आपले सरकार सेवा केंद्राची पात्र यादी 26/11/2019 पहा (441 KB)
तलाठी भरती प्रक्रिया-२०१९ दिनांक २८.११.२०१९ व दि.२९.११.२०१९ रोजी मुळ कागदपत्रे पडताळणी संबंधी उमेदवारांना सुचना 18/11/2019 पहा (1 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 20.10.२०१९ -3(236-अहमदपूर ) 20/10/2019 पहा (9 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 19.10.२०१९ -2(235-लातूर शहर ) 19/10/2019 पहा (9 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ उमेद्वारांचा खर्च दि. 18.10.२०१९ -3 (234-लातूर ग्रामीण ) 19/10/2019 पहा (9 MB)