बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय कार्यशाळा : भूकंप पूर्वतयारीमध्ये युवकांची भूमिका 12/10/2022 पहा (565 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी- शिक्षण संस्थांची यादी 06/10/2022 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी- शिक्षण संस्थांची यादी 06/10/2022 पहा (499 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी- शिक्षण संस्थांची यादी 06/10/2022 पहा (136 KB)
जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत 01/10/2022 पहा (307 KB)
उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, लातूर या कार्यालयास संगणक साहित्य,टोनररिफिलिंग व इतर संगणकीय दुरुस्ती व किरकोळ वस्तूचा पुरवठा कामाचे दरपत्रक सादर करणेबाबत चे ई. दरपत्रक … लातूर मंडळ 30/09/2022 पहा (1 MB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी नियम १९६० चा नियम ३१(३) नोटीस 30/09/2022 पहा (867 KB)
नगरपरिषद/नगरपंचायत उदगीर , रेणापूर आरक्षण सोडत कार्यक्रम २०२२ 26/07/2022 पहा (87 KB)
जि.प.पं.स.सार्व.निवडणूक-२०२२ सुधारित आरक्षण सोडतीचे जाहीर प्रकटन प्रसिध्‍द करणेबाबत 26/07/2022 पहा (289 KB)
जिल्‍हा नियोजन कार्यालय लातूर या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचा-यांचे त्रैमासिक 24 Q Form no.16 ची कार्यवाही व खाजगी खातेदाराच्‍या नावावर वर्ग करुन TDS Return इत्‍यादी ची कार्यवाही करण्‍यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत 20/07/2022 पहा (970 KB)