बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
जिपपंस मतदार यादी बाबतची सुचना प्रसिध्‍द करणेबाबत 20/07/2022 पहा (18 KB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्य अधिनस्थ आरोग्य संस्था करिता सोबत जोडलेल्या विनिर्देशन नुसार औषधाचे 11/07/2022 पहा (373 KB)
जाहीर ई-दरपत्रक बाबत 12/07/2022 पहा (1 MB)
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर स्टेशनरी दरपत्रक मागविणे बाबत 29/06/2022 पहा (2 MB)
जाहीर इ-लिलाव सूचना जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्धी करणे बाबत 15/06/2022 पहा (851 KB)
आरक्षण व सोडत बाबतचे जाहीर प्रकटन प्रसिध्‍द करणेेबाबत २०२२ 15/06/2022 पहा (117 KB)
दरपत्रक प्रदर्शित करणे बाबत 15/06/2022 पहा (405 KB)
नगरपरिषद उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा नगरपंचायत रेणापूर सुधारित अंतिम प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२ अंतिम प्रभाग रचना नमुना 7ब चे आदेश व अनुसूची दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजीच्या पाच दैनिकात प्रसिद्ध करणे बाबत 09/06/2022 पहा (3 MB)
मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधीकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्‍या आदेशानुसार लातूर जिल्‍ह्यातील महसूल सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2022 रोजीची स्थितीदर्शक सुधारित प्रारुप ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 09/06/2022 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उपसंचालक आरोग्य सेवा लातूर या कार्यालयाची दरपत्रक व जाहिरात आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 09/06/2022 पहा (817 KB)