बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
संगणक व स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी साठी दरपत्रक 23/05/2022 पहा (513 KB)
राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण योजना निवड , प्रवर्ग, वर्ष निहाय यादी सन 2018-2021 11/05/2022 पहा (8 MB)
राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण योजना निवड , प्रवर्ग, वर्ष निहाय यादी सन 2021- 2022 11/05/2022 पहा (6 MB)
राज्यातील माहे एप्रिल-2020 ते माहे मार्च- 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व नवनिर्मित अशा एकूण 207 नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- 2022 प्रसिद्ध करणे बाबत (नगर परिषद उदगीर अहमदपूर निलंगा औसा व नगर पंचायत रेणापूर) 11/05/2022 पहा (1 MB)
जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय लातूर स्टेशनरी व किरकोळ वस्तू दर पत्रक मागवीत असल्याबाबत 11/05/2022 पहा (2 MB)
झेरॉक्ससाठी दर सादर करणे 02/05/2022 पहा (4 MB)
टोनर रिफ्लिंगसाठी दर सादर करणे 02/05/2022 पहा (5 MB)
दैनंदिन वेजेस मनुष्यबळासाठी दर सादर करणे 02/05/2022 पहा (88 KB)
लातूर जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज दाखल करण्यास मुदतवाढ 06/04/2022 पहा (42 KB)
ई-निविदा :-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:-ग्रामीण भागात पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदेद्वारे दर पत्रक मागविणे बाबत. . 04/04/2022 पहा (96 KB)