जनगणना

जनगणना
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-2000 पेक्षा जास्त 22/03/2018 डाउनलोड(256 KB)
वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-1000 ते 2000 22/03/2018 डाउनलोड(25 KB)
महाराष्ट्र जनगणना २०११ 17/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
लातूर जनगणना २०११ 17/03/2018 डाउनलोड(63 KB)