बंद

-: आत्मनिर्भर लातूर :- सर्वेक्षण (Survey) – लातूर जिल्ह्यामधील स्थानिक लोकांची व पुणे, मुंबई किंवा इतर भागातून आलेल्या व Lockdown मुळे परत न जावू शकत असल्यामुळे इथेच काम करू इच्छित असणाऱ्या कामगारांची माहिती .

-: आत्मनिर्भर लातूर :- सर्वेक्षण (Survey) – लातूर जिल्ह्यामधील स्थानिक लोकांची व पुणे, मुंबई किंवा इतर भागातून आलेल्या व Lockdown मुळे परत न जावू शकत असल्यामुळे इथेच काम करू इच्छित असणाऱ्या कामगारांची माहिती .
शीर्षक तारीख View / Download
-: आत्मनिर्भर लातूर :- सर्वेक्षण (Survey) – लातूर जिल्ह्यामधील स्थानिक लोकांची व पुणे, मुंबई किंवा इतर भागातून आलेल्या व Lockdown मुळे परत न जावू शकत असल्यामुळे इथेच काम करू इच्छित असणाऱ्या कामगारांची माहिती . सर्वेक्षण (Survey) - लातूर जिल्ह्यामधील स्थानिक लोकांची व पुणे, मुंबई किंवा इतर भागातून आलेल्या व Lockdown मुळे परत न जावू शकत असल्यामुळे इथेच काम करू इच्छित असणाऱ्या कामगारांची नोंद .