बंद

जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय NTCP/ NPHCE/NPPC कार्यक्रम अंतर्गत SCROLLING BOARD IEC MATERIAL मागवून घेण्यासाठी दर निश्चित करण्यासाठी दि . 17/01/22 ते 25/01/22 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे .

जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय NTCP/ NPHCE/NPPC कार्यक्रम अंतर्गत SCROLLING BOARD IEC MATERIAL मागवून घेण्यासाठी दर निश्चित करण्यासाठी दि . 17/01/22 ते 25/01/22 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे .
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय NTCP/ NPHCE/NPPC कार्यक्रम अंतर्गत SCROLLING BOARD IEC MATERIAL मागवून घेण्यासाठी दर निश्चित करण्यासाठी दि . 17/01/22 ते 25/01/22 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे . 20/01/2022 पहा (1 MB)