बंद

जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था परिसरात yellow line campaingn THERMOPLAST PAINT (शाळेच्या समोर रस्त्यावर व भिंतीवर रंगकाम ) रबविण्याचे आहे सदर काम करण्यासाठी दि . 18/01/21 ते 27/01/21 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे

जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था परिसरात yellow line campaingn THERMOPLAST PAINT (शाळेच्या समोर रस्त्यावर व भिंतीवर रंगकाम ) रबविण्याचे आहे सदर काम करण्यासाठी दि . 18/01/21 ते 27/01/21 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था परिसरात yellow line campaingn THERMOPLAST PAINT (शाळेच्या समोर रस्त्यावर व भिंतीवर रंगकाम ) रबविण्याचे आहे सदर काम करण्यासाठी दि . 18/01/21 ते 27/01/21 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे 18/01/2022 पहा (2 MB)