बंद

जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय अंतर्गत राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालय येथे stainless steel crown & porcellane fused to metal (PFM) बनवून घेण्यासाठी व डेन्टल लॅब निश्चित करण्यासाठी दि . 10/11/21 ते 17/11/21 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे .

जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय अंतर्गत राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालय येथे stainless steel crown & porcellane fused to metal (PFM) बनवून घेण्यासाठी व डेन्टल लॅब निश्चित करण्यासाठी दि . 10/11/21 ते 17/11/21 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे .
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्ल्हा शल्य चिकिस्तक कार्यालय अंतर्गत राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालय येथे stainless steel crown & porcellane fused to metal (PFM) बनवून घेण्यासाठी व डेन्टल लॅब निश्चित करण्यासाठी दि . 10/11/21 ते 17/11/21 या कलावधीत दर पत्रके मागविण्यात येत आहे . 11/11/2021 पहा (484 KB)