बंद

जिल्हा शल्या चिकित्सक कार्यालया लातूर यांच्या माध्यमातून शा.महाविद्यालय लातूर करीता प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेकरीत दारपत्रके सदर करणे बाबत प्रारंभ दिनांक 21-01-2021 ते 30-01-2021

जिल्हा शल्या चिकित्सक कार्यालया लातूर यांच्या माध्यमातून शा.महाविद्यालय लातूर करीता प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेकरीत दारपत्रके सदर करणे बाबत प्रारंभ दिनांक 21-01-2021 ते 30-01-2021
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा शल्या चिकित्सक कार्यालया लातूर यांच्या माध्यमातून शा.महाविद्यालय लातूर करीता प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेकरीत दारपत्रके सदर करणे बाबत प्रारंभ दिनांक 21-01-2021 ते 30-01-2021 22/01/2021 पहा (822 KB)