बंद

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालया लातूर यांच्या अधीन्स्त मानस रुग्ण उपचारकरिता अत्यावशक औषधी खरेदी करणेकरीत दारपत्रके सदर करणे बाबत प्रारंभ दिनांक 6-11-2020 ते 17-11-2020

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालया लातूर यांच्या अधीन्स्त मानस रुग्ण उपचारकरिता अत्यावशक औषधी खरेदी करणेकरीत दारपत्रके सदर करणे बाबत प्रारंभ दिनांक 6-11-2020 ते 17-11-2020
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालया लातूर यांच्या अधीन्स्त मानस रुग्ण उपचारकरिता अत्यावशक औषधी खरेदी करणेकरीत दारपत्रके सदर करणे बाबत प्रारंभ दिनांक 6-11-2020 ते 17-11-2020 09/11/2020 पहा (1 MB)