जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयकरिता तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साहित्या खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 18-09-19

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयकरिता तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साहित्या खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 18-09-19
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय व स्त्री रुग्णालयकरिता तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम करिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी व साहित्या खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 09-09-19 ते 18-09-19 12/09/2019 पहा (434 KB)