जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक छोटी हत्यारे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 18-09-19 ते 25-09-19

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक छोटी हत्यारे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 18-09-19 ते 25-09-19
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक छोटी हत्यारे खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक 18-09-19 ते 25-09-19 20/09/2019 पहा (440 KB)