बंद

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर यांच्या अंतर्गत असलेल्या उपजिलहा रुग्णालया निलंगा या आरोग्या संस्तेकारिता डायलेसिस सेंटर करिता लागणार्‍या अत्यावश्यक उपकारणाचे दारपत्रक सदर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक14-01-2022 ते 24-01-22

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर यांच्या अंतर्गत असलेल्या उपजिलहा रुग्णालया निलंगा या आरोग्या संस्तेकारिता डायलेसिस सेंटर करिता लागणार्‍या अत्यावश्यक उपकारणाचे दारपत्रक सदर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक14-01-2022 ते 24-01-22
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातूर यांच्या अंतर्गत असलेल्या उपजिलहा रुग्णालया निलंगा या आरोग्या संस्तेकारिता डायलेसिस सेंटर करिता लागणार्‍या अत्यावश्यक उपकारणाचे दारपत्रक सदर करणेबाबत प्रारंभ दीनांक14-01-2022 ते 24-01-22 18/01/2022 पहा (2 MB)