बंद

जिल्हा श्ल्यचिकित्सक लातूर यांच्या अधिनसत राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावशक औषधी खरेदी कर्णेकारिता दारपत्रके सदरकर्नेबाबत प्रारंभ दिनांक 6-11-2020 ते 17-11-2020

जिल्हा श्ल्यचिकित्सक लातूर यांच्या अधिनसत राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावशक औषधी खरेदी कर्णेकारिता दारपत्रके सदरकर्नेबाबत प्रारंभ दिनांक 6-11-2020 ते 17-11-2020
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा श्ल्यचिकित्सक लातूर यांच्या अधिनसत राष्ट्रीय मौखिक कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावशक औषधी खरेदी कर्णेकारिता दारपत्रके सदरकर्नेबाबत प्रारंभ दिनांक 6-11-2020 ते 17-11-2020 09/11/2020 पहा (881 KB)