बंद

नगरपंचायत देवणी मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम

नगरपंचायत देवणी मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम
शीर्षक तारीख View / Download
नगरपंचायत देवणी मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम 11/11/2021 पहा (53 KB)