बंद

नगरपरिषद उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा नगरपंचायत रेणापूर सुधारित अंतिम प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२ अंतिम प्रभाग रचना नमुना 7ब चे आदेश व अनुसूची दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजीच्या पाच दैनिकात प्रसिद्ध करणे बाबत

नगरपरिषद उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा नगरपंचायत रेणापूर सुधारित अंतिम प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२ अंतिम प्रभाग रचना नमुना 7ब चे आदेश व अनुसूची दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजीच्या पाच दैनिकात प्रसिद्ध करणे बाबत
शीर्षक तारीख View / Download
नगरपरिषद उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा नगरपंचायत रेणापूर सुधारित अंतिम प्रभाग रचना कार्यक्रम २०२२ अंतिम प्रभाग रचना नमुना 7ब चे आदेश व अनुसूची दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजीच्या पाच दैनिकात प्रसिद्ध करणे बाबत 09/06/2022 पहा (3 MB)