बंद

माहे एप्रिल 2020 ते मार्च 2022 या कालावधीत मुदत संपणा-या लातूर जिल्‍ह्यातील नगर परिषद उदगीर ,अहमदपूर ,निलंगा ,औसा व नगरपंचायत रेणापूर यांंची प्रारुप प्रभाग रचना अधिसुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत

माहे एप्रिल 2020 ते मार्च 2022 या कालावधीत मुदत संपणा-या लातूर जिल्‍ह्यातील नगर परिषद उदगीर ,अहमदपूर ,निलंगा ,औसा व नगरपंचायत रेणापूर यांंची प्रारुप प्रभाग रचना अधिसुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत
शीर्षक तारीख View / Download
माहे एप्रिल 2020 ते मार्च 2022 या कालावधीत मुदत संपणा-या लातूर जिल्‍ह्यातील नगर परिषद उदगीर ,अहमदपूर ,निलंगा ,औसा व नगरपंचायत रेणापूर यांंची प्रारुप प्रभाग रचना अधिसुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत 10/03/2022 पहा (6 MB)