बंद

मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधीकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्‍या आदेशानुसार लातूर जिल्‍ह्यातील महसूल सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2022 रोजीची स्थितीदर्शक सुधारित प्रारुप ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत

मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधीकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्‍या आदेशानुसार लातूर जिल्‍ह्यातील महसूल सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2022 रोजीची स्थितीदर्शक सुधारित प्रारुप ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत
शीर्षक तारीख View / Download
मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधीकरण मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्‍या आदेशानुसार लातूर जिल्‍ह्यातील महसूल सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.2022 रोजीची स्थितीदर्शक सुधारित प्रारुप ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 09/06/2022 पहा (4 MB)