बंद

मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधिकरण, मुंबई (मॅट) येथील मुळ अर्ज क्र. 354/15 मधील निर्णयाच्‍या व शासनाच्‍या आदेशाच्‍या अनुपालनार्थ लातूर जिल्‍ह्यातील तलाठी संवर्गाची विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा व महसूल अर्हता परिक्षा नियमांचे आधारे पदोन्‍नतीसाठीची दिनांक 01.01.2020 पर्यंतची सामाईक अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधिकरण, मुंबई (मॅट) येथील मुळ अर्ज क्र. 354/15 मधील निर्णयाच्‍या व शासनाच्‍या आदेशाच्‍या अनुपालनार्थ लातूर जिल्‍ह्यातील तलाठी संवर्गाची विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा व महसूल अर्हता परिक्षा नियमांचे आधारे पदोन्‍नतीसाठीची दिनांक 01.01.2020 पर्यंतची सामाईक अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
मा.महाराष्‍ट्र प्रशासकीय न्‍यायाधिकरण, मुंबई (मॅट) येथील मुळ अर्ज क्र. 354/15 मधील निर्णयाच्‍या व शासनाच्‍या आदेशाच्‍या अनुपालनार्थ लातूर जिल्‍ह्यातील तलाठी संवर्गाची विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षा व महसूल अर्हता परिक्षा नियमांचे आधारे पदोन्‍नतीसाठीची दिनांक 01.01.2020 पर्यंतची सामाईक अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी 23/03/2021 पहा (6 MB)