बंद

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावश्यक औषधे खरेदी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि १०-१-२३ ते दि १७-०१-२३ पर्यंत

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावश्यक औषधे खरेदी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि १०-१-२३ ते दि १७-०१-२३ पर्यंत
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अत्यावश्यक औषधे खरेदी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर दरपत्रक मागविणेबाबत प्रारंभ दि १०-१-२३ ते दि १७-०१-२३ पर्यंत 10/01/2023 पहा (424 KB)