बंद

लातुर जिल्हाातील लिपीक संवर्गातुन अव्वल कारकुन संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठीची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी.

लातुर जिल्हाातील लिपीक संवर्गातुन अव्वल कारकुन संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठीची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
लातुर जिल्हाातील लिपीक संवर्गातुन अव्वल कारकुन संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठीची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी. 23/06/2020 पहा (5 MB)