बंद

लातूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचेकडून अनुकंपा नियुक्तीच्या उमेदवारांची गट-क (वर्ग-3)व गट ड (वर्ग-4) संवर्गाची दिनांक 01/01/2022 अखेरपर्यंतची सामायिक प्रारूप प्रतीक्षा सूची

लातूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचेकडून अनुकंपा नियुक्तीच्या उमेदवारांची गट-क (वर्ग-3)व गट ड (वर्ग-4) संवर्गाची दिनांक 01/01/2022 अखेरपर्यंतची सामायिक प्रारूप प्रतीक्षा सूची
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर जिल्ह्यातील नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचेकडून अनुकंपा नियुक्तीच्या उमेदवारांची गट-क (वर्ग-3)व गट ड (वर्ग-4) संवर्गाची दिनांक 01/01/2022 अखेरपर्यंतची सामायिक प्रारूप प्रतीक्षा सूची 25/01/2022 पहा (154 KB)