बंद

अंतिम राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान जिल्‍हा परिषद,लातूर अंतर्गत आरोग्‍य वर्धिनी कार्यक्रमा मधील समुदाय आरोग्‍य अधिकारी यांच्‍या समुपदेशनाची गुणानुक्रमानुसार यादी व रिक्‍त उपकेंद्रा बाबतची सुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत.

अंतिम राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान जिल्‍हा परिषद,लातूर अंतर्गत आरोग्‍य वर्धिनी कार्यक्रमा मधील समुदाय आरोग्‍य अधिकारी यांच्‍या समुपदेशनाची गुणानुक्रमानुसार यादी व रिक्‍त उपकेंद्रा बाबतची सुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत.
शीर्षक तारीख View / Download
अंतिम राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान जिल्‍हा परिषद,लातूर अंतर्गत आरोग्‍य वर्धिनी कार्यक्रमा मधील समुदाय आरोग्‍य अधिकारी यांच्‍या समुपदेशनाची गुणानुक्रमानुसार यादी व रिक्‍त उपकेंद्रा बाबतची सुचना प्रसिध्‍द करणे बाबत. 27/01/2021 पहा (4 MB)