बंद

राज्यातील माहे एप्रिल-2020 ते माहे मार्च- 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व नवनिर्मित अशा एकूण 207 नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- 2022 प्रसिद्ध करणे बाबत (नगर परिषद उदगीर अहमदपूर निलंगा औसा व नगर पंचायत रेणापूर)

राज्यातील माहे एप्रिल-2020 ते माहे मार्च- 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व नवनिर्मित अशा एकूण 207 नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- 2022 प्रसिद्ध करणे बाबत (नगर परिषद उदगीर अहमदपूर निलंगा औसा व नगर पंचायत रेणापूर)
शीर्षक तारीख View / Download
राज्यातील माहे एप्रिल-2020 ते माहे मार्च- 2022 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या व नवनिर्मित अशा एकूण 207 नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- 2022 प्रसिद्ध करणे बाबत (नगर परिषद उदगीर अहमदपूर निलंगा औसा व नगर पंचायत रेणापूर) 11/05/2022 पहा (1 MB)