बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चीकीत्सक कार्यालयातील कार्यालयीन प्रिंटर टोनर रिफील करणे, ड्रम बदलणे, चीप बदलणे, अन्तीव्हारस, वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे करिता नोदानिकृत पुरवठादाराकडून सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दरपत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चीकीत्सक कार्यालयातील कार्यालयीन प्रिंटर टोनर रिफील करणे, ड्रम बदलणे, चीप बदलणे, अन्तीव्हारस, वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे करिता नोदानिकृत पुरवठादाराकडून सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दरपत्रक
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चीकीत्सक कार्यालयातील कार्यालयीन प्रिंटर टोनर रिफील करणे, ड्रम बदलणे, चीप बदलणे, अन्तीव्हारस, वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे करिता नोदानिकृत पुरवठादाराकडून सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दरपत्रक 21/06/2024 पहा (500 KB)