बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चीकीत्सक कार्यालयातील कार्यालयीन कागदपत्रे, दस्तऐवज, अहवाल यांचे झेरोक्स करून घेणे करिता नोदानिकृत पुरवठादाराकडून सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दरपत्रक

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चीकीत्सक कार्यालयातील कार्यालयीन कागदपत्रे, दस्तऐवज, अहवाल यांचे झेरोक्स करून घेणे करिता नोदानिकृत पुरवठादाराकडून सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दरपत्रक
शीर्षक तारीख View / Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चीकीत्सक कार्यालयातील कार्यालयीन कागदपत्रे, दस्तऐवज, अहवाल यांचे झेरोक्स करून घेणे करिता नोदानिकृत पुरवठादाराकडून सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दरपत्रक 21/06/2024 पहा (234 KB)