बंद

लातूर जिल्‍हयाच्‍या संकेत स्‍थळावर रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलाव/गाव तलाव करीता संपादीत करण्‍यात आलेल्‍या जमिनीचा मावेजा मा.न्‍यायालयाचे आदेशानूसार निधी मागणी करावयाच्‍या प्रलंबित प्रकरणाची प्रसिध्‍द करण्‍यात बाबत

लातूर जिल्‍हयाच्‍या संकेत स्‍थळावर रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलाव/गाव तलाव करीता संपादीत करण्‍यात आलेल्‍या जमिनीचा मावेजा मा.न्‍यायालयाचे आदेशानूसार निधी मागणी करावयाच्‍या प्रलंबित प्रकरणाची प्रसिध्‍द करण्‍यात बाबत
शीर्षक तारीख View / Download
लातूर जिल्‍हयाच्‍या संकेत स्‍थळावर रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलाव/गाव तलाव करीता संपादीत करण्‍यात आलेल्‍या जमिनीचा मावेजा मा.न्‍यायालयाचे आदेशानूसार निधी मागणी करावयाच्‍या प्रलंबित प्रकरणाची प्रसिध्‍द करण्‍यात बाबत 28/02/2023 पहा (5 MB)