बंद

234-लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या व नमुद पत्‍यावर राहत नसलेल्‍या मतदारांची नावे वगळण्‍याबाबत .

234-लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या व नमुद पत्‍यावर राहत नसलेल्‍या मतदारांची नावे वगळण्‍याबाबत .
शीर्षक तारीख View / Download
234-लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या व नमुद पत्‍यावर राहत नसलेल्‍या मतदारांची नावे वगळण्‍याबाबत . 10/03/2021 पहा (689 KB)