बंद

235- लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघातील छायाचित्र नसलेल्यार मतदारांची नावे संकेतस्‍थळावर प्रसिध्द करणे बाबत. (सुधारीत यादी)

235- लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघातील छायाचित्र नसलेल्यार मतदारांची नावे संकेतस्‍थळावर प्रसिध्द करणे बाबत. (सुधारीत यादी)
शीर्षक तारीख View / Download
235- लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघातील छायाचित्र नसलेल्यार मतदारांची नावे संकेतस्‍थळावर प्रसिध्द करणे बाबत. (सुधारीत यादी) 24/09/2021 पहा (7 MB)