बंद

235-लातूर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या व नमुद पत्‍यावर राहत नसलेल्‍या मतदारांची नावे वगळण्‍याबाबत .

235-लातूर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या व नमुद पत्‍यावर राहत नसलेल्‍या मतदारांची नावे वगळण्‍याबाबत .
शीर्षक तारीख View / Download
235-लातूर शहर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्‍या व नमुद पत्‍यावर राहत नसलेल्‍या मतदारांची नावे वगळण्‍याबाबत . 10/03/2021 पहा (5 MB)