बंद

औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्धी सूचना

औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्धी सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्धी सूचना 30/12/2022 30/01/2023 पहा (51 KB)