बंद

औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-२०२३ निवडणूक सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत

औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-२०२३ निवडणूक सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-२०२३ निवडणूक सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत 05/01/2023 31/01/2023 पहा (52 KB)