बंद

औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत ची सूचना

औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत ची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत ची सूचना 23/11/2022 30/12/2022 पहा (380 KB)