बंद

जिल्हा शल्य् चिकित्सक कार्यालय लातुर यांच्या अधिनस्त असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय उदगीर येथे आरोग्य मेळावा करिता लागणा-या अत्यावशक औषधाचे दरपत्रके प्रसिद्ध करणेबबत .

जिल्हा शल्य् चिकित्सक कार्यालय लातुर यांच्या अधिनस्त असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय उदगीर येथे आरोग्य मेळावा करिता लागणा-या अत्यावशक औषधाचे दरपत्रके प्रसिद्ध करणेबबत .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा शल्य् चिकित्सक कार्यालय लातुर यांच्या अधिनस्त असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय उदगीर येथे आरोग्य मेळावा करिता लागणा-या अत्यावशक औषधाचे दरपत्रके प्रसिद्ध करणेबबत .

जिल्हा शल्य् चिकित्सक कार्यालय लातुर यांच्या अधिनस्त असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालय उदगीर येथे आरोग्य मेळावा करिता लागणा-या अत्यावशक औषधाचे दरपत्रके प्रसिद्ध करणेबबत .दि २४-१२-१८ ते दि. ०१-०१-२०१९
1. आयुर्वेदिक व युनानि
2.औषधाचे दरपत्रके

24/12/2018 01/01/2019 पहा (3 MB) औषधांसाठी दरपत्रक (4 MB)