बंद

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातुर औषधी भांडारासाठी एनपीसीडीसीएस अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रके ऑनलाइन प्रसिध्द करणेबाबत.

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातुर औषधी भांडारासाठी एनपीसीडीसीएस अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रके ऑनलाइन प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय लातुर औषधी भांडारासाठी एनपीसीडीसीएस अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रके ऑनलाइन प्रसिध्द करणेबाबत.

औषधी भांडारासाठी एनपीसीडीसीएस अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांचे दरपत्रक.

03/07/2018 10/07/2018 पहा (767 KB)