बंद

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक सिल्वर नायट्रीट विथ हायड्रोजन परॉक्साइड खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक सिल्वर नायट्रीट विथ हायड्रोजन परॉक्साइड खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक सिल्वर नायट्रीट विथ हायड्रोजन परॉक्साइड खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा व ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक सिल्वर नायट्रीट विथ हायड्रोजन परॉक्साइड खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

29/10/2018 05/11/2018 पहा (2 MB)