बंद

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा , ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्या अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरिताप्रकल्प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा , ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्या अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरिताप्रकल्प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा , ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्या अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरिताप्रकल्प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक लातूर यांच्या अधीन्स्त असलेल्या उपजिल्हा , ग्रामीण रुग्णालय रुग्णालयकरिता राष्ट्रीय आरोग्या अभियान अंतर्गत मानस उपचारकरिताप्रकल्प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत लागणार्‍या अत्यावषक औषधी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत

24/10/2018 03/11/2018 पहा (2 MB)