बंद

दि.०१/०७/२०१८ या अर्हता दिनांकावर आधारीत नांदेड शीख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहित मंडळाच्‍या तीन सदस्‍य निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम (मतदार यादी तयार करणे व प्रसिध्‍दीचा कार्यक्रम)

दि.०१/०७/२०१८ या अर्हता दिनांकावर आधारीत नांदेड शीख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहित मंडळाच्‍या तीन सदस्‍य निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम (मतदार यादी तयार करणे व प्रसिध्‍दीचा कार्यक्रम)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दि.०१/०७/२०१८ या अर्हता दिनांकावर आधारीत नांदेड शीख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहित मंडळाच्‍या तीन सदस्‍य निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम (मतदार यादी तयार करणे व प्रसिध्‍दीचा कार्यक्रम)

दि.०१/०७/२०१८ या अर्हता दिनांकावर आधारीत नांदेड शीख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहित मंडळाच्‍या तीन सदस्‍य निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम

25/07/2018 03/11/2018 पहा (78 KB)